Ny fjärrvärmeledning ger mer värme till ett växande Jönköping

Efter ett och ett halvt års byggnation är nu Jönköping Energis nya fjärrvärmeledning klar. En 12 km lång ledning från vårt kraftvärmeverk i Torsvik till centrala Jönköping, som kompletterar den tidigare ledningen från 2006. Nedgrävd i marken är den nu redo att förse Jönköping med trygg och enkel fjärrvärme för hushåll och fastigheter i många år framåt.

Jönköpings kommun växer och idag förser vårt kraftvärmeverk varmvatten och värme till cirka 30 000 hushåll och verksamheter. Då Jönköping växer och nya stadsdelar tar form kommer det att bli fler som har behov av värme.

 

ledning.jpg

 

– Detta är en viktig ledning för Jönköping. Genom att bygga en ny fjärrvärmeledning stärker vi fjärrvärmenätet, ökar kapaciteten och tryggar leveransen för befintliga och framtida kunder, säger Svante Berglund på Jönköping Energi, projektansvarig för den nya ledningen. Svante Berglund.

 

svante_berglund.jpg

Effektivare och tryggare produktion av värme

Med den nya ledningen kan vi överföra mer värme från kraftvärmeverket på Torsvik till staden vilket tryggar värmeförsörjningen. Tack vare den nya ledningen kan även Jönköping Energis nya ackumulatortank på Torsvik använda sin fulla kapacitet.

 

Ackumulatortanken kan liknas med en stor termos som lagrar varmvatten. Den används när efterfrågan är som störst, till exempel vid en kall vinter eller på morgonen när många vill duscha.

 

– Det betyder att vi kan minska vårt beroende vid toppar och på sikt kan vi avveckla gamla anläggningar, säger Svante Berglund.

 

ackumulatortank.jpg

Vår nya ackumulatortank på Torsvik.

 

Svante fortsätter:

– Den nya ledningen tryggar också leveransen av värme då vi nu har två ledningar som körs samtidigt. Blir det avbrott på den ena kan vi hålla den andra i produktion.

 

fjarrvarmeledning.jpg

Ett stort samverkansprojekt

Bygget av ledningen har varit ett stort samverkansprojekt med flera aktörer så som Jönköpings kommun, Jönköpings Länstrafik, markägare och entreprenörer.

 

– Ett exempel på detta är Värnamovägen på Råslätt där vi gjorde flera insatser samtidigt. Vi grävde fjärrvärmeledning, Jönköpings kommun grävde ner nya rör för vatten- och avlopp och det byggdes en ny trafiklösning för Jönköpings länstrafiks nya busslinjer. Genom att göra detta tillsammans effektiviserade vi byggtiden och tiden som vi stängde av vägen, säger Svante.

 

Under projektets gång har vi arbetat i olika etapper och på flera platser samtidigt. Vi har byggt två nya pumphus och en ny bro över Tabergsån vid Jordbron. Då vi har jobbat genom olika typer av mark har det uppkommit utmaningar längs vägen.

 

svets.jpg

Svetsarbete på den nya bron över Tabergsån. 

 

– Vi vill tacka de som har berörts av detta bygge för tålamodet. Vi har ju stängt av kvarter, parker och gator för att kunna komma fram med ledningen vilket har berört många, säger Svante.

 

Under början av 2022 har produktionspersonalen på Jönköping Energi testat ledningen och trimmat in styrningen. Nu är den i produktion och ska transportera värme till Jönköping under många år framåt.

 

– Det känns jättebra. Det är inte så ofta vi gör sådana här stora byggprojekt, det har gått bra under arbetets gång och vi har blivit klara i tid. Vi har förstärkt vårt fjärrvärmenät, vilket är en viktig del i Jönköpings framtid, säger Svante.

 

fjarrvarme.jpg

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är ett tryggt och enkelt alternativ till varmvatten och uppvärmning av fastigheter. Värmen skapas genom att vi eldar utsorterat brännbart avfall och restprodukter från skogen på kraftvärmeverket i Torsvik. Ett smart sätt att ta tillvara på resurser som annars hade gått till spillo.

 

Istället för att varje hushåll eller verksamhet har sin egen uppvärmning sköts detta centralt och värmen sprids i ledningar till alla som anslutit sig. I kraftvärmeverket produceras också 30 procent av den el som Jönköping Energi säljer. 


Läs mer 

Fjärrvärme för privatpersoner | Fjärrvärme för företag

Anslut dig till hållbar värme

Lämna en intresseanmälan redan idag så kommer vi ge dig ett konkurrenskraftigt erbjudande för att ansluta ditt småhus till fjärrvärme.