Flygbilder ska upptäcka fjärrvärmeläckor

2023-02-06

Jönköping Energi planerar att genomföra flygningar över Jönköping med omnejd. Flygplanet kommer att ta flygbilder med värmekamera över vårt fjärrvärmenät för att upptäcka eventuella läckor. Exakta datum är inte satta då vädret styr.

Vi jobbar med ständiga förbättringar i vårt fjärrvärmenät och som ett led i det har vi anlitat ett företag som kommer att ta flygbilder med värmekamera. Flygningen kommer pågå under natten. Områden som berörs är Jönköping, Huskvarna, Norrahammar, Bankeryd, Taberg och Gränna.

– Värmebilderna är ett smart sätt att kunna upptäcka eventuella läckor i vårt fjärrvärmenät. För att få bra bilder måste det vara snöfritt på marken och klart väder, säger Johan Wickert på Jönköping Energi.

De exakta datumen för flygningarna är inte satta ännu eftersom vädret spelar in. De exakta tiderna kommer att meddelas på Jönköping Energis sociala medier och på webbplatsen.

Hur fungerar fjärrvärmen i Jönköping?
På Kraftvärmeverket Torsvik blir ditt hushållsavfall och restprodukter från skogen värme till våra hus och företag. Härifrån producerar och levererar vi 90 procent av Jönköpings fjärrvärmebehov. I en av pannorna bränner vi hushållsavfall och i den andra pannan bränner vi restprodukter från skogsindustrin. Fjärrvärmen kommer till din fastighet i vattenfyllda rör som ligger som ett stort nät under marken i Jönköping med omnejd. Vattnet leds till en fjärrvärmecentral i fastigheten. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna. Vi har hög leveranssäkerhet där vi har kontroll över hela processen. Det blir driftsäkert, bekvämt, prisvärt och miljöanpassat.

Kontaktperson
Jönköping Energis presstelefon
Telefon 036-10 82 45