EFFEKTHÖJNING I BIOBRÄNSLEPANNAN PÅ TORSVIK

2022-12-14

Nu höjer vi effekten i vår biobränsleeldade panna på Torsvik. Vi har fått tillstånd av Mark- och Miljödomstolen att öka vår kapacitet med hela 25 procent. Vilket innebär att vi kan producera 4MW mer el och 25MW mer fjärrvärme.


Ett första mål är 7 procent lastökning under innevarande säsong. Det betyder lite förenklat el och värme till 500 fler villor en kall vinterdag resten av 2022. Sedan kommer vi öka succesivt upp till de nya nivåerna. Välkomna nyheter för både oss och våra kunder när vi går in i mörkare och kallare årstider.

Se filmen där Gustav Westesson, Anläggningsägare och Annie Grann, Miljöingenjör på Jönköping Energi berättar lite mer om höjningen.

Fördjupad information

Nu har vi möjligheten att öka maxeffekten på Jönköping KVVT2 Biobränslepanna, från 100 MWtermisk (110 MWbränsle ) upp till ca 125 MWtermisk (135 MWbränsle.) Effekten på pannan höjs genom att öka ångflödet från 39,5 kg/s upp till 49,8 kg/s och behåller ångtryck och ångtemperatur vid turbininlopp till 139 bar(g) och 540 °C.

Kontakt
Jönköping Energis presstelefon
036-10 82 45