Solel Komplett – investeringsfria solceller för fastighetsägare

2022-06-22

Nu utökar Jönköping Energi sin satsning på solceller genom att bredda utbudet med tjänsten Solel Komplett. Tjänsten gör det möjligt för fastighetsägare och företag att få solceller på taket utan att stå för investeringskostnaden.

Intresset för solceller är stort och ökningen av antalet nätanslutna solcellsanläggningar har gått snabbt de senaste åren. Enlig Energimyndigheten ser vi i Jönköpings län en ökning med över 800% sedan 2016, från 489 st till 4420 st år 2021. Totalt finns det 92 360 solcellsanläggningar i landet.

Sedan 2017 har Jönköping Energi erbjudit solcellslösningar till fastighetsägare och företag, där kunden köpt solcellsanläggningen. Den nya tjänsten riktar sig till våra företagskunder som vill bidra till den hållbara utvecklingen och trygga sin elkostnad för många år framöver utan att behöva tänka på underhåll och garantier.

- Genom att få tillgång till hållbar solenergi utan att behöva ta investeringskostnaden hoppas vi på att fler kunder ska ta steget till solceller, säger Åke Nyström, Enhetschef Företagsrelationer på Jönköping Energi

Solel Komplett
Med Solel Komplett slipper fastighetsägare eller företag betala investeringskostnaden och underhåll för solcellsanläggningen. Genom att betala ett fast elpris får de köpa elen som produceras på sitt tak utan att betala för solpaneler eller installation. Avtalet löper under 12 år och skyddar mot snabba och oförutsägbara prishöjningar. Med investeringsfri el får kunden fördelarna med solceller, men betalar bara för elen den använder.

Hållbart, smart och riskfritt
En god kraft för ett gott samhälle är Jönköping Energis vision, och med den nya tjänsten hoppas företaget tillsammans med fler kunder få möjligheten att bidrar till den hållbara utvecklingen med utbyggnaden av förnybar energiproduktion.

- Att balansera klimatmål, långsiktighet och ekonomi blir allt viktigare. Syftet med tjänsten är att göra det så enkelt som möjligt att ställa om till förnybara energikällor. Klimatmedvetenhet genomsyrar hela vår verksamhet och vi gör allt vi kan för att uppfylla våra klimatmål och tillsammans skapa en mer hållbar framtid, säger Åke Nyström.

Mer information
Läs mer om tjänsten här.
Kontakta foretagsrelationer@jonkopingenergi.se