Vi inspekterar elledningar med helikopter 26–29 april

2022-04-22

På tisdag 26 april till fredag 29 april kommer vi att genomföra en besiktning av våra luftledningar för högspänning med en lågflygande helikopter.

För att säkerställa strömleveransen till fastigheter besiktigar vi våra luftledningar för el en gång per år med hjälp av en lågflygande helikopter. På så sätt kan vi på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt inspektera ledningarna och dess omgivning. Områdena som berörs är Gränna, Visingsö, Norrahammar och Taberg.

Genom att visuellt undersöka elledningar och stolpar kan framtida skador och risker minimeras och helikopteröversynen är en av många olika slags besiktningar vi gör för att få ett så driftsäkert elnät som möjligt. Är det så att vi hittar något som kan utgöra en framtida risk för avbrott så anmäls problemet till vår driftorganisation som åtgärdar problemet.

Vi tackar för tålamodet för de störningar som kan uppkomma.