Nationellt bredbandsmål är uppnått

2021-10-21

Jönköping Energi har uppnått regeringens bredbandsmål 4 år tidigare än beslutat. Den nationella bredbandsstrategin innebär att alla, minst 98 procent, oavsett om man är bosatt i stad eller på landsbygd bör ha tillgång till snabbt bredband på minst 1 Gbit/s senast under 2025.

Sedan 1998 ansvarar Jönköping Energi för utbyggnaden av Jönköping Stadsnät Wetternet och från 2015 har vi arbetat fokuserat med att erbjuda samtliga hushåll i Jönköpings kommun möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 1Gb/s. Därmed är regeringens nationella bredbandsmål uppnått.

– Vi är glada att målet är uppnått, dessutom tidigare än regeringens mål. Samhället är beroende av digitala tjänster och vi anser att det är viktigt att alla oavsett vart man bor eller befinner sig ska ha möjlighet till stabil uppkoppling, säger Mats Lagervall, enhetschef Optonät på Jönköping Energi.

Intensiva år

Det har varit en av Jönköpings mest omfattande byggprojekt någonsin, unik i Jönköping Energis historia. Strategin bakom infrastrukturbyggnaden har varit att hålla en låg anslutningskostnad samtidigt som Jönköping Energi erbjuder en anslutning som motsvarar framtidens krav. Fibernätet består av 430 mil kabel och enligt PTS statistik har Jönköpings län haft den tredje högsta utbyggnadstakten i landet.

- Tittar man i backspegeln så har vi sedan 2008 till idag kopplat upp 10 hushåll varje arbetsdag, en hissnande siffra som sätter vårt arbete i perspektiv. Drivkraften har varit att se samhällsnyttan och glädjen från invånarna som kopplats in i stadsnätet. Vi har gjort allt vi kan för att bygga ut så snabbt det gått till alla som beställt, fortsätter Mats Lagervall.

Sommaren 2019 var utbyggnaden med att ansluta alla hushåll i tätorterna i Jönköpings kommun klar. De senaste två åren har huvudfokus varit på att bygga ut på landsbygden.

- Nu fortsätter vi med att efteransluta fastigheter som inte beställt tidigare samt utveckla befintligt fibernät för att säkerställa hög driftsäkerhet. Vi bygger ut, byter ut och moderniserar utrustningen löpande. Jönköping stad växer och vi med den, avslutar Mats Lagervall.

Fakta Jönköping Stadsnät Wetternet

•Totalt har Jönköping Energi grävt nästan 430 mil för att lägga ned kabel, från 1998 fram till nu. Det finns 25 460 st kablar i stadsnätet, vilket motsvarar 595 mil kabel
•I kablarna finns fibertrådar, totalt 26 106 mil
•Fiberlängden räcker 6,5 varv runt jorden
•Runt klockan 21.00 på kvällarna toppar vi mest trafik i stadsnätet.

Vid avbrott

Om din anslutning inte fungerar eller om du behöver support kontaktar du din tjänsteleverantör och gör en felanmälan. Om det krävs kontaktar din tjänsteleverantör oss på Jönköping Energi för eventuell åtgärd.

Mer information

Jönköping Stadsnät Wetternet, privatpersoner
Jönköping Stadsnät Wetternet, företag
Regeringen bredbandsmål
 

Kontakt

Jönköping Energi presstelefon
036-10 82 45