​Invigning av solcellsparken hos Carlfors Bruk

Nu är den två fotbollsplaner stora solcellsparken hos Carlfors Bruk invigd. Anläggningen är ett samarbete mellan Jönköping Energi och Carlfors Bruk och solelen ska förse bruket med förnybar energi. Totalt har 2288 paneler monterats på fundament i marken.

2021-08-27

Nu är den två fotbollsplaner stora solcellsparken hos Carlfors Bruk invigd. Anläggningen är ett samarbete mellan Jönköping Energi och Carlfors Bruk och solelen ska förse bruket med förnybar energi. Totalt har 2288 paneler monterats på fundament i marken.

– Vi är stolta över att ha tagit ett stort kliv för miljön genom att kunna producera egen fossilfri el till vår produktion. Att vi valde att samarbeta med Jönköping Energi var naturligt eftersom vi sedan tidigare har energiproduktion i form av ett lokalt vattenkraftverk tillsammans med dem, säger Joakim Björklund, vd på Carlfors Bruk.

Anläggningen stod klar lagom till sommaren och har producerat solenergi från och med juni månad. Totalt har 2288paneler monterats och de ger 1,1 MW, vilket kan jämföras med vad cirka 100 villor förbrukar under ett år.

Fr.v. Nils Bittnér, Kundansvarig Jönköping Energi och Joakim Björklund, vd Carlfors Bruk.

– Vi kan följa produktionen i realtid på en webbaserad plattform. Det som har varit mest fascinerande att se är hur bra panelerna producerar trots att det kan vara mulet en dag. En mulen dag kan vi få ut cirka 300-400 kW, och det kan jämföras med en solig dag då vi kan få ut 900 kW, säger Joakim Björklund.

Anläggningen är en av de första solcellsparkerna i vår region som finansieras av ett privatägt företag.

– Det har varit väldigt inspirerande att hålla ihop det här projektet och att nu se det stå klart. Att panelerna levererar som det är tänkt är extra roligt, säger Nils Bittnér, kundansvarig på Jönköping Energi.

Om Carlfors Bruk
Carlfors Bruk är en fabrik som tillverkar aluminiumpigment och flingor i Karlsfors söder om Huskvarna. Fabriken ligger vid Huskvarnaån, och det var tillgången till vattenkraft som i mitten av 1800-talet först gjorde platsen attraktiv för en industrietablering. Egenproducerad el har alltid varit viktigt för företaget. Steget till att börja samtala med Jönköping Energi kring en solcellslösning föll sig därför naturlig. Carlfors Bruk var från start intresserade av att hitta en lösning som skulle matcha deras profil med förnybar energi.

Läs mer
Information om Jönköping Energis solceller

Kontaktperson

Nils Bittnér
Kundansvarig Jönköping Energi
036-10 83 90

Joakim Björklund
Vd Carlfors Bruk
036- 38 95 10