Kallt och torrt väder ger höga elpriser

Den senaste tidens kalla och torra väder i Sverige har gjort att priset på elmarknaden är på väldigt höga nivåer. Dessutom har ökning i elförbrukningen och minskning av vindkraftsproduktion bidragit till att den nordiska elmarknaden har höga priser.

2021-02-11

Den senaste tidens kalla och torra väder i Sverige har gjort att priset på elmarknaden är på väldigt höga nivåer. Dessutom har ökning i elförbrukningen och minskning av vindkraftsproduktion bidragit till att den nordiska elmarknaden har höga priser. 

– Vi ser ökade priser, speciellt i södra Sverige, medan det i norr har varit högt tryck i vattenkraftsproduktionen. Elpriset kommer att stabilisera sig om några veckor när kylan släpper, säger Katharina Bergsten, elhandlare på Jönköping Energi.

Kallt och torrt väder ger högre förbrukning för både el och fjärrvärme. Kallare väder ger också en större efterfrågan på el vilket gör att elpriset ofta går upp under vintern.

– I Sverige produceras den största delen av elen i norra delen av landet. Då blir överföringsförmågan en flaskhals vilket gör att elpriset för södra delen är högre än i norr. Detta blir extra tydligt när efterfrågan är stor just nu på grund av det kalla vädret, säger Katharina.

Vad innebär kapacitetsbrist?

Kapacitetsbrist innebär att det finns brister i elledningsnätet som transporterar den producerade elen från norra delen av landet till de södra delarna. För att kunna förse alla med den el som efterfrågas, så har elsystemet möjlighet att ta till reservkraft och import av el från andra delar av elsystemet i Europa när efterfrågan är stor, som nu när vi har kallt väder.

– Variationer i elpriset kommer alltid finnas, vi ser tillbaka på ett 2020 med historiskt sett låga elpriser, nu ser vi en prisökning främst kopplat till den långvariga kylan i hela landet. Trots att vi har kapacitetsbrist kan våra kunder vara säkra på att vi alltid levererar hundra procent förnybar energi. Genom handel med ursprungsgarantier säkrar vi upp att den el vi säljer är det som vi lovar kunderna, säger Katharina Bergsten.

Vi hjälper dig se över dina avtal

Jönköping Energi har flera olika former av avtal. Vill kunden ha trygghet i sitt elpris så finns det avtal då man binder priset helt eller delvis under vintern. Vi hjälper dig gärna att se över dina elavtal och hitta det som passar bäst för dig.

Kontakta oss!

Jönköping Energi Kundtjänst
036- 10 82 20

Mer information

Läs mer om våra avtal
Läs mer om vår 100 % förnybara el