​Cykel- och gångtrafik leds om vid Jordbron då vi bygger fjärrvärmeledning

Nu bygger vi en etapp av nya fjärrvärmeledningen vid Jordbron och kommer att stänga av och leda om gång- och cykelvägen längs med Hagaleden till och med mars 2021.

2021-01-18

Sedan en tid tillbaka har vi byggt delar av den nya fjärrvärmeledningen i Strömsholm och under vecka 3 kommer vi att gå över Hagaleden och fortsätta att bygga längs med Tabergsån mot stan.

Under tiden för arbetet kommer vi stänga av gång- och cykelvägen längs med Hagaleden och leda om cykel- och gångtrafiken in mot Strömsholm. Gång- och cykelvägen kommer att ledas om till och med mars 2021.

Vid Jordbron kommer vi också att leda om cykel- och gångvägen.

Natten tisdag 19 januari till onsdag 20 januari kommer vi också att stänga av Hagaleden vid Skoghemsgatan för att få ner ledningarna under vägen.

Vi tackar för ert tålamod och att ni visar hänsyn och följer omdirigeringarna.

Läs mer om projektet

Kontaktperson
Svante Berglund, 036-10 32 43
Projektledare, Jönköping Energi

Kraftvärmeverket på Torsvik
På kraftvärmeverket på Torsvik eldas avfall och restprodukter från skogen vilket värmer fjärrvärmevattnet som pumpas ut från kraftvärmeverket genom rör i marken. På sin väg genom fjärrvärmenätet passerar vattnet fjärrvärmecentraler som i sin tur värmer upp varmvatten och elementvatten till bostäder och lokaler. 

Värmen produceras till största delen i vår anläggning på Torsvik. Anläggningen består av två kraftvärmeverk som tillsammans producerar 90 % av fjärrvärmebehovet och drygt 30 % av den el som används i vårt nätområde. Den el vi producerar i de båda verken motsvarar hushållsel till mer än 25 000 hushåll.