​Delar av Friaredalen i Jönköping stängs av när vi bygger ny fjärrvärmeledning

Vecka 1–19 2021 bygger vi en etapp av vår nya fjärrvärmeledning i Friaredalen och delar av parken stängs därför av.

2021-01-11

En växande stad behöver trygg och hållbar värme och varmt vatten i kranarna. Därför bygger Jönköping Energi ut fjärrvärmenätet med en ny ledning. Vecka 1–19 2021 bygger vi i Friaredalen i Jönköping och delar av parken stängs därför av.

I takt med att staden växer ökar efterfrågan på fjärrvärme. Vi behöver öka kapaciteten i vårt fjärrvärmenät och därför bygger vi en ny 12 km lång fjärrvärmeledning från kraftvärmeverket i Torsvik till centrala Jönköping. Detta ger både säkrare leveranser men även mer hållbar produktion av värme och el.

– Vi bygger på olika platser samtidigt och nu har vi kvar cirka 6,5 km ledning att bygga. En etapp är i Friaredalen och därför är en del av parken avstängd under byggtiden, säger projektledare Svante Berglund på Jönköping Energi.

I samband med avstängningen kommer också en del av lekplatsen i parken att monteras ner och ersättas med ny lekpark till sommaren.

– Vi är medvetna om att vårt arbete leder till störningar i parken och vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och uppmana gång- och cykeltrafikanter att följa våra omledningar, säger Svante Berglund.

Under början på året kommer vi också att bygga i Råslätt, Strömsholm och Jordbron i Jönköping. Läs mer om etapperna och se film om projektet på: jonkopingenergi.se/mer-varme

Kontaktperson
Svante Berglund, 036-10 32 43
Projektledare, Jönköping Energi

Kraftvärmeverket på Torsvik
På kraftvärmeverket på Torsvik eldas avfall och restprodukter från skogen vilket värmer fjärrvärmevattnet som pumpas ut från kraftvärmeverket genom rör i marken. På sin väg genom fjärrvärmenätet passerar vattnet fjärrvärmecentraler som i sin tur värmer upp varmvatten och elementvatten till bostäder och lokaler. Värmen produceras till största delen i vår anläggning på Torsvik. 

Anläggningen består av två kraftvärmeverk som tillsammans producerar 90 % av fjärrvärmebehovet och drygt 30 % av den el som används i vårt nätområde. Den el vi producerar i de båda verken motsvarar hushållsel till mer än 25 000 hushåll.