Fel i samband med ett underhållsarbete orsakade strömavbrott

2022-09-21

Under förmiddagen var delar av Jönköping Energis elnätsområde strömlösa. Strömavbrottet orsakades i samband med underhållsarbete, då ett säkerhetssystem löstes ut.

Strömavbrottet varade mellan klockan 08.51-09.22. Kunderna kopplades in stegvis från 8.59, de sista kunderna fick strömmen tillbaka 09.22. Totalt drabbades cirka 26 000 kunder.

Skälet till strömavbrottet var att ett säkerhetssystem felaktigt löstes ut. Det skedde i samband med omkopplingar i elnätet vid ett underhållsarbete. Säkerhetssystemet finns för att skydda elnätet.

- Det kan liknas med när en säkring löser ut i det egna hushållet. Dagens avbrott är ovanligt sett till antal drabbande kunder och omfattning men visar att säkerhetssystemet fungerat. Vi beklagar att våra kunder har drabbats. Vi arbetar ständigt med förbättringar för att minska risken av elavbrott, säger Mats Javebrink, enhetschef Drift och underhåll på Jönköping Energi.

Fakta Jönköpings elnät
Totalt jobbar nästan 100 personer med att skapa ett tryggt elnät som sträcker sig över stora delar av Jönköping kommun och levererar el till drygt 56 000 kunder. Jönköpings elnät består av 3 000 km elkabel, 19 fördelningsstationer, 980 nätstationer och 7 200 kabelskåp.

Kontaktperson
Jönköping Energi presstelefon
Marie Tigerberg, Marknadskommunikatör
Tel. 036-10 82 45