​Ordförandepost till vd på Jönköping Energi

Jönköping Energis vd Fridolf Eskilsson blir Energiföretagen Sveriges ordförande det kommande året. Rollen innebär att driva företagens gemensamma intressen inom energibranschen framåt.

2021-03-25

Jönköping Energis vd Fridolf Eskilsson blir Energiföretagen Sveriges ordförande det kommande året. Rollen innebär att driva företagens gemensamma intressen inom energibranschen framåt.

- Ett otroligt spännande uppdrag i en tid då energifrågorna är så aktuella och viktiga för hela Sverige och klimatet. Det är också ett härligt kvitto för oss som bolag inom Jönköping Energi, säger Fridolf Eskilsson.

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation med nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Föreningens främsta uppgift är att skapa goda affärsmässiga villkor för att medlemmarna som vill erbjuda ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Genom det skapas förutsättningar för att erbjuda kunderna och samhället en energiförsörjning som långsiktigt kan säkra försörjningstrygghet, konkurrenskraft för Sverige och en god miljö.

- Att gå in i ordföranderollen är hedrande och ett sätt att ytterligare kunna påverka och driva frågor som står mig nära. Energiomställningen skapar både utmaningar och möjligheter inom frågorna klimat, digitalisering och elektrifiering. Som ordförande kommer jag driva energiföretagens röst där samverkan är ett ledord både på lokal och nationell nivå, säger Fridolf Eskilsson.

I styrelsen finns medlemmar som ska representera bredden inom organisationen. Energiföretagens styrelse består av 11 till 13 ordinarie ledamöter.

Mer information

Länk till Energiföretagens webbplats

Kontakt

Jönköping Energis presstelefon
036-10 82 45