​Utvecklingsklustret Energi investerar i Bright Energy AB

Genom en riktad nyemission blir Jönköping Energis samägda bolag Utvecklingsklustret Energi AB delägare i Bright Energy AB. Investeringen uppgår till 15 miljoner kronor, fördelat på de fem bolagen i Utvecklingsklustret Energi. Samtidigt går Montel AS, en informationsleverantör för de europeiska energimarknaderna, in som delägare.

2021-03-19

Genom en riktad nyemission blir Jönköping Energis samägda bolag Utvecklingsklustret Energi AB delägare i Bright Energy AB. Investeringen uppgår till 15 miljoner kronor, fördelat på de fem bolagen i Utvecklingsklustret Energi. Samtidigt går Montel AS, en informationsleverantör för de europeiska energimarknaderna, in som delägare.

Jönköping Energi levererar redan idag en app till sina kunder via plattformen Bright. I appen kan kunderna bland annat följa sin energianvändning. Det går också att följa när det är effekttoppar och på så sätt undvika elanvändning under de dyraste timmarna på dygnet. I princip kan alla tjänster från ett energibolag levereras via Brights egenutvecklade och AI-baserade app, så som chatt-funktion, betalning av fakturor, prognoser för framtida elanvändning och kostnader med mera.

- Vi har drygt 2000 kunder som använder vår app idag sedan lanseringen i december. För oss är detta ett sätt att ge kunderna en möjlighet att själva kunna följa sin förbrukning och kunna optimera eluttaget över dygnets timmar. Vi har mycket goda erfarenheter av samarbetet med Bright och för oss finns både ett kundperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv i vår satsning tillsammans med Bright, säger Jessica Alaniesse Karlsson, ansvarsområdeschef för Kundrelationer Jönköping Energi.

Brights lösning har även väckt internationellt intresse

– Vi ser just nu en enorm efterfrågan på vår tjänst. Därför känns det fantastiskt att vi med hjälp av Utvecklingsklustret och Montel kan skala upp vår affär och ta den till övriga Norden och Europa. Dessutom maximerar vi klimatnyttan från sol- och vindkraft, och hjälper till att hantera problemet med kapacitetsbrist i de europei ska elnäten. Det menar David Forsberg, grundare och vd för Bright.

Möjligheterna för appen är många.

– Våra egna, energirelaterade tjänster är bara början. Det finns inget som hindrar att andra typer av kommunala tjänster inkluderas. Rapportering om vattenavläsning, beställning av sophämtning, samhällsinformation om störningar och mycket annat, allt i ett gemensamt gränssnitt i medborgarnas telefoner, säger Jessica Alaniesse Karlsson.

Mer information

Jönköping Energis app
I appen kan du som kund se statistik över din förbrukning av el och värme ner på detaljnivå, per dag och timme. På så sätt kan du ta aktiva val och till exempel byta ut gamla hushållsmaskiner och se skillnad i förbrukningen. Du kan jämföra förbrukningen med föregående år och månad och med liknande hushåll.

Utvecklingsklustret Energi AB

Ägs av Tekniska verken i Linköping, Jämtkraft, Öresundskraft, Jönköping Energi och Umeå Energi. Bolaget, med huvudkontor i Linköping, är ett innovationsbolag med fokus på lösningar för framtidens energisystem med digitala plattformar för energianvändning och energioptimeringstjänster.

Bright Energy AB

Etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan. www.getbright.se

Montel AS

En informationsleverantör för de europeiska energimarknaderna som specialiserar sig på oberoende nyheter, data och marknadsanalyser. Montel tillhandahåller realtidspriser, teknisk analys och väderprognostjänster som påverkar de europeiska och globala energimarknaderna. www.montelnews.com/en/

Kontaktperson:

Jessica Alaniesse Karlsson
Ansvarsområdeschef, Jönköping Energi
036-10 82 38