Unikt samarbete för effektivare värme och kyla till kommunens byggnader

Jönköping Energi ska ta över cirka 130 anläggningar från Tekniska kontoret. Det innebär att Jönköping Energi kommer att driva och förvalta energiförsörjningen till tekniska kontorets byggnader även där inte fjärrvärme är utbyggt. Syftet är att nå kommunens hållbarhetsmål och samtidigt frigörs resurser för Tekniska kontoret som är i en kraftig expansion.

2020-11-19

Jönköping Energi ska ta över cirka 130 anläggningar från Tekniska kontoret. Det innebär att Jönköping Energi kommer att driva och förvalta energiförsörjningen till tekniska kontorets byggnader även där inte fjärrvärme är utbyggt. Syftet är att nå kommunens hållbarhetsmål och samtidigt frigörs resurser för Tekniska kontoret som är i en kraftig expansion. Genom ett helhetsåtagande av Jönköping Energi blir det ett tydligare fokus på att skapa effektiva och moderna energilösningar. Det minskar klimatpåverkan, ger bättre helhetsekonomi till kommunen och bibehållen trygghet för hyresgästerna.

Tekniska kontoret är en av Jönköping Energis största kunder till fjärrvärmen så ett samarbete har funnits under lång tid. I takt med att staden utvecklats har behovet av att lösa frågan om värme och kyla ökat även utanför fjärrvärmeområdet.

- Historiskt har Tekniska kontoret löst detta på egen hand. Nu är vi överens om att det mest logiska är att Jönköping Energi ansvarar för energilösningen även där det inte finns fjärrvärme idag. Avtalet frigör resurser till tekniska kontoret att öka takten för omställning till hållbar uppvärmning och samtidigt möta den stora nybyggnad som planeras i staden, säger Daniel Håkansson på Tekniska kontoret.

Arbetet med att hitta formerna för hur övertagandet ska gå till har gjorts tillsammans i en gemensam förstudie under 2019, avtal arbetades därefter fram och signerades under sommaren 2020. Nu i höst har Jönköping Energi succesivt påbörjat arbetet att ta över anläggningarna. Först ut är gruppboendet Sörbo i Barnarp.

- Genom avtalet sätter vi fokus på hållbarhetsfrågan och ökar takten i omställningen. Samarbetet ger förutsättningar för bästa lösning i varje enskild byggnad, genom att Jönköping Energi sitter både med uppgiften och olika lösningar. Att skapa en organisation för ett uppdrag av den här omfattningen möjliggör också att erbjuda andra fastighetsägare liknande tjänster, säger Markus Carpvik, chef företagsrelationer på Jönköping Energi.

Kontaktperson
Daniel Håkansson
Tekniska kontoret
070-59 85 770

Markus Carpvik
Jönköping Energi
036-10 83 65