Gigantisk termos säkrar värmen till Jönköping

Jönköping utvecklas och växer. För att möta stadsutvecklingen och för att erbjuda hållbar värme till fler, har Jönköping Energi beslutat att bygga en ny ackumulatortank på Torsvik. Ackumulatortanken kommer att fungera som en gigantisk termos och göra det möjligt att säkra leveransen av framtida värme och varmvatten.

2019-06-25

Jönköping utvecklas och växer. För att möta stadsutvecklingen och för att erbjuda hållbar värme till fler, har Jönköping Energi beslutat att bygga en ny ackumulatortank på Torsvik. Ackumulatortanken kommer att fungera som en gigantisk termos och göra det möjligt att säkra leveransen av framtida värme och varmvatten.

Ackumulatortanken kommer stå längs E4:an vid kraftvärmeverket i Torsvik och bli totalt 49 meter hög. När den är i drift kommer den inte bara att säkra leveransen av fjärrvärme till kunderna, utan också bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och därmed minska klimatpåverkan.

– Den nya tanken ger oss möjlighet erbjuda våra kunder ännu bättre leveranssäkerhet. Den kommer att göra så att vi kan lagra värmeenergi och leverera i nätet när efterfrågan ökar, ett effektivare och mer hållbart sätt att producera värme på, berättar Svante Berglund på Jönköping Energi som leder arbetet.

Ackumulatorprojektet har beviljats ett bidrag från Klimatklivet, ett stöd som organisationer kan söka hos Naturvårdsverket för minskad klimatpåverkan.

Kontaktperson
Svante Berglund
Projektchef, Jönköping Energi
036-10 32 43


Kraftvärmeverket på Torsvik

På kraftvärmeverket på Torsvik är det avfall och restprodukter från skogen, som grenar och toppar, som eldas. Det uppvärmda fjärrvärmevattnet pumpas ut från kraftvärmeverket genom rör i marken. På sin väg genom fjärrvärmenätet passerar vattnet fjärrvärmecentraler som i sin tur värmer upp varmvatten och elementvatten till bostäder och lokaler. Värmen produceras till största delen i vår anläggning på Torsvik. Anläggningen består av två kraftvärmeverk som tillsammans producerar 90 % av fjärrvärmebehovet och drygt 30 % av den el som används i vårt nätområde. Den el vi producerar i de båda verken motsvarar hushållsel till mer än 25 000 hushåll.