Asecs laddar upp sina kunder

2018-04-26

Med start den 26 april kommer besökare till Asecs kunna ladda sin bil med 100 procent förnybar el genom ett samarbete med Jönköping Energi. Fler platser för laddning kommer successivt byggas i samband med att Asecs köpcenter fortsätter att utvecklas de kommande åren.

Nu finns det två platser på Asecs där elbilsägare kan ladda sin bil. Den ena stolpen, med två laddplatser, finns vid den nybyggda entrén på östra sidan av Asecs och den andra finns vid Blå Entré. Redan nu förbereds för att snabbt kunna bygga fler platser per laddstation i takt med att efterfrågan och behov sannolikt kommer att öka. 

– Vi har en vilja att satsa på möjligheten att kunderna ska kunna ladda sina elbilar. Det infriar vi genom ett samarbetsavtal med Jönköping Energi och att vi upplåter parkeringsplatser. Elladdning bedömer vi kommer att öka i framtiden varför vi är beredda att utöka elladdningsmöjligheten allt eftersom efterfrågan blir större. Vi tittar även på möjligheten till elladdning av cyklar men får återkomma när vi kommit längre i den planeringen, säger Lars Bröms, A6 Samfällighetsförening.

Jönköping Energi har sedan tidigare 14 publika laddstationer i Jönköping. Platserna på Asecs-området kommer ingå i det publika nätverket som ägs och drivs av Jönköping Energi.

– Vi vet att antalet elbilar på marknaden ökar och efterfrågan på laddmöjligheter likaså, det är viktigt för oss att gå i takt med elbilsutvecklingen. Därför ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete tillsammans med Asecs för att erbjuda besökarna en bra service för laddning som också givetvis drivs av helt förnybar el, säger Markus Carpvik, Jönköping Energi.

Mer information
Jönköping Energis information om elbilsladdning
Här finns alla Jönköping Energis laddstolpar

Kontaktpersoner
Markus Carpvik
Chef Företagsmarknad Jönköping Energi
Telefon: 036-10 83 65

Lars Bröms
A6 Samfällighetsförening
Telefon: 036-440 17 51