​Fortsatt stort intresse för fiber i Jönköping

2018-04-09

Under 2017 kopplades 3500 villor in via fiber till Jönköping Stadsnät Wetternet. Ännu fler beräknas kopplas in under 2018. Intresset för att ansluta sin villa eller fastighet är fortsatt stort, speciellt på landsbygden i Jönköpings kommun. Totalt har Jönköping Energi kopplat in 10 000 villor till fiber.

I januari höll Jönköping Energi fibermässa för alla de kunder som nyligen blivit eller kommer bli inkopplade under 2018. Cirka 1000 personer besökte mässan där de kunde träffa tjänsteleverantörer men också ställa frågor om grävning och teknik.

– Vi vet att många undrar kring grävning på sin tomt, men också vill ha information om hur det fungerar rent tekniskt med att få till bra nätverk eller koppla in tv när fibern är installerad. Där spelar fibermässan en viktig roll för att kunna hjälpa våra kunder, säger Anna Söderberg, projektledare Jönköping Energi.

Start för utbyggnaden på landsbygden
Jönköping Energi har som mål att erbjuda fiber till 100 procent på landsbygden och i samarbete med Jönköpings kommun pågår just nu försäljning till de sista 3000 hushållen. Våren 2017 beslutade Jönköpings kommun att bidra med pengar för att kunna erbjuda resterande del av landsbygden anslutning eftersom kommunen ser det som en viktig del av samhällsutvecklingen. Just nu byggs 2000 anslutningar med EU medel.

– Den här satsningen är unik. Men det är viktigt att poängtera att det krävs att vi når minimigränsen för att kunna börja bygga, därför är det viktigt att de boende på landsbygden inte väntar med sin beställning, säger Anna Söderberg

Utmaning att hinna med
De senaste åren har fibernätet byggts ut i rask takt eftersom efterfrågan ökat. Så sent som 2013 anslöts ett par hundra villor per år jämfört med över 3500 villor under 2017.

– Det är en utmaning för oss att hinna, men summerar vi 2017 har vi levererat merparten av anslutningarna inom utsatt tid. Men i de fall där vi inte kunnat leverera i tid så har jag förståelse att våra kunder kan bli besvikna när installationen blir försenad, säger Johan Granath, entreprenadchef Jönköping Energi.

Tredje bästa öppna stadsnät i landet
Under året har flera nya stora tjänsteleverantörer kommit in i stadsnätet, däribland Telia och Comhem.

– Att flera stora tjänsteleverantörer väljer att leverera sina tjänster i Wetternet är ett kvitto på vår lokala styrka, dessutom är det extra kul att vi hamnade topp tre bland öppna stadsnät i ComHems årliga undersökning säger Ulf Svensson, affärsområdeschef Stadsnät Jönköping Energi.

Mer information
Läs mer om Jönköping Stadsnät Wetternet på wetternet.se
Där kan du söka på din adress och göra beställning.

Kontaktperson
Anna Söderberg
Projektledare
Tel: 036-10 83 77