Jönköpings största värmekälla fyller 10 år

2016-07-05

I dagarna fyller Kraftvärmeverket på Torsvik 10 år. Under dessa år har vi producerat energi motsvarande årsbehovet av hushållsel för 1 miljon hushåll. Kraftvärmeverket har blivit ett landmärke längs E4:an och 2006 tilldelades vi stadsbyggnadspriset.

Sedan 2006 har vi producerat värme och el från Torsvik till Jönköping med omnejd. Det varma vattnet som pumpas från kraftvärmeverket skickas ut i fjärrvärmenätet och värmer byggnader så långt som till Bankeryd och Huskvarna. Under de första 10 åren har vi producerat 1 TWh el och 3,8 TWh fjärrvärme. Det motsvarar ungefär behovet av el för 1 miljon hushåll per år.

– Att satsa på byggnationen av kraftvärmeverket på Torsvik har varit lönsamt både för våra kunder men också för miljön. Vi är stolta över att leverera en säker och prisvärd produkt, säger Fridolf Eskilsson vd på Jönköping Energi.

Sedan våren 2015 finns det ytterligare ett kraftvärmeverk på Torsvik. Detta verk eldas med restprodukter från skogsindustrin. Tillsammans producerar de båda kraftvärmeverken 90 procent av Jönköpings värmebehov och 30 procent av den el som Jönköping Energi säljer. 

Kontaktperson
Fridolf Eskilsson
Vd Jönköping Energi
Tfn: 070-396 86 74