Askan gör att skogen växer bättre

Just nu pågår den första spridningen av aska från vår biobränslepanna på Kraftvärmeverket Torsvik. Spridningen sker i skogarna utanför Aneby och genom att sprida askan sluter vi kretsloppet från GROT-uttag till att återföra näringsämnen till skogsmarken.

2016-06-16

Just nu pågår den första spridningen av aska från vår biobränslepanna på Kraftvärmeverket Torsvik. Spridningen sker i skogarna utanför Aneby och genom att sprida askan sluter vi kretsloppet från GROT-uttag till att återföra näringsämnen till skogsmarken.

- Den största vinsten för miljön är att vi minskar försurningen genom höjning av mark-ph. Näringsämnena i askan hjälper skogen att ta upp det kväve som finns i lagrat i marken. Att återföra askan är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete genom att vi sluter kretsloppet i skogen, säger Per Mernelius Bränslechef på Jönköping Energi

När skogsägaren plockar ut resterna från skogsavverkningen, grenar och toppar (så kallad GROT) plockas även viktiga näringsämnen ut ur skogen. Detta kompenseras genom att återföra askan som blir över när vi producerar el och fjärrvärme i vår biobränslepanna på Kraftvärmeverket Torsvik.

Askan lagras och krossas
Askan från biobränslepannan lagras på en del av bränsleplanen ute på kraftvärmeverket i väntan på att den ska spridas i skogen. Askan som blandas med vatten stelnar under förvaringen och måste därför krossas innan den kan spridas i skogen. Spridningen sker på mekanisk väg med hjälp av speciella spridare monterade på vanliga skogsmaskiner.

- Genom återkoppling från vår entreprenör så har vi full kontroll på var askan hamnar, vi har kontroll på hela askans väg från pannan till skogen, säger Per Mernelius Bränslechef på Jönköping Energi.

På Jönköping Energi har vi avtal med företaget Askungen Vital AB som arbetat med att återföra aska till skogen under flera år. Under 2016 kommer cirka 2000 ton aska från vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk på Torsvik att spridas i närliggande skogsmarker. Det är Skogsstyrelsen som beslutar var och hur mycket aska som får spridas i skogsmark. Vår entreprenör Askungen sköter all kontakt med myndigheter och markägare för att kunna hitta skogsmarker som lämpar sig för att sprida askan i.

- I skogen finns massa bundet kväve och skogen behöver andra näringsämnen för att kunna ta till vara på det bundna kvävet. Genom askan återför vi dessa näringsämnen och gör att träden växer bättre, säger Henrik Pedersen på Askungen Vital AB.

500 000 kubikmeter biobränsle per år
I vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk producerar vi klimatsmart fjärrvärme och el genom att elda oförädlade biobränslen som exempelvis GROT. GROT består av grenar och toppar från skogsavverkning, groten flisas och varje år använder vi cirka 500 000 kbm³ biobränsle. Varje år produceras 120 GWh el vilket motsvarar 6000 normalvillors årsförbrukning samt 320GWh fjärrvärme som värmer villor, företag och flerbostadshus i Jönköping.

Kontaktperson
Per Mernelius Bränslechef
036-108243