Nya fjärrvärmeanslutningar till Bankerydshem

Bankerydshem bostadsbolag har satsat på ny fjärrvärmelösning till ett 20 tal fastigheter. Moderniseringen av flera fastigheters uppvärmning och varmvatten är en del i att sänka energi, service och underhållskostnader. Fastigheterna har sedan länge varit uppvärmda med fjärrvärme från Jönköping Energi. Beslutet om utbyggnad av fjärrvärmenätet togs efter problem med läckage.

2016-06-09

Bankerydshem bostadsbolag har satsat på ny fjärrvärmelösning till ett 20-tal fastigheter. Moderniseringen av flera fastigheters uppvärmning och varmvatten är en del i att sänka energi, service och underhållskostnader. Fastigheterna har sedan länge varit uppvärmda med fjärrvärme från Jönköping Energi. Beslutet om utbyggnad av fjärrvärmenätet togs efter problem med läckage.

I stället för att ha fjärrvärmeanslutningar in till tre fastigheter, som sedan fördelade ut på de övriga 17, så beslutade Bankerydshem att gå in med separata anslutningar i varje hus. Genom att göra den satsningen blev driften betydligt enklare och läckagen försvann.

Arbetet i de sammanlagt 20 fastigheterna är klart och har löpt på enligt tidsplanen.

– För oss har det här projektet varit väldigt spännande. Vi har skapat möjligheter för kunden att dra ner väsentligt på underhållskostnader och service. Satsningen ger också möjlighet till framtida energibesparingar. Vi är mycket glada att kunna leverera värme till Bankerydshems boende, säger Jonas Wikström som jobbar som projektledare inom fjärrvärme på Jönköping Energi.

– Vi är väldigt nöjda med arbetet tillsammans med Jönköping Energi. Enligt mig är det goda samarbetet en av de viktigaste framgångsfaktorerna i det här projektet, säger Bankerydshems fastighetsansvarige Mats Sand.

Var kommer fjärrvärmen ifrån?
Värmen i Jönköpings fjärrvärmenät kommer från kraftvärmeverket på Torsvik. Där finns två pannor som vi eldar med brännbart avfall och biobränsle för att producera el och värme. Vattnet i fjärrvärmeledningarna hettas upp på kraftvärmeverket och skickas sedan ut till 30 000 hushåll. Kraftvärmeverket producerar 90 procent av fjärrvärmebehovet och där görs 30 procent av den el som används i vårt nätområde. Tack vare vårt kraftvärmeverk kan vi utnyttja resurser som annars hade gått förlorade och vi bidrar till att minska koldioxidutsläppen i Jönköping.

Kontaktpersoner
Jonas Wikström
Projektledare, Värme och kraft
Telefon: 036-10 83 51

Mats Sand
Fastighetsansvarig Bankerydshem
Telefon: 036-37 72 60