​Vindkraftverket på Visingsö monteras ner

I över 20 år har Jönköping Energis vindkraftverk funnits på Visingsö. Men nu är det sålt och ska monteras ner. Anledningen är att verket är uttjänt. Men kvar finns tre stora vindkraftverk i Tuggarp utanför Gränna.

2016-04-07

I över 20 år har Jönköping Energis vindkraftverk funnits på Visingsö. Men nu är det sålt och monteras ner. Anledningen är att verket är uttjänt. Men kvar finns tre stora vindkraftverk i Tuggarp utanför Gränna.

År 1993 sattes vindkraftverket, som kallas för August, upp på Visingsö. Det är ett relativt litet vindkraftverk och har producerat cirka 400 MWh per år. Det motsvarar ungefär 25 villors årsförbrukning av el.

– Vi har beslutat att sälja vindkraftverket eftersom det har gjort sitt, säger Anders Alvin som är ansvarig för vind- och vattenkraft på Jönköping Energi. Vindkraften är ett bra alternativ för att utvinna förnybar el men just nu är det låga elpriser så utvecklingen går lite långsammare. Vi koncentrerar oss på att driva och underhålla de tre vindkraftverk som står i Tuggarp utanför Gränna. Produktionen vid Tuggarp är ca 7GWh per verk. Det är 20 gånger mer per verk än vad August producerat.

Förnybart är viktigt
All el som Jönköping Energi säljer är 100 procent förnybar. Det är 40 procent som är lokalt producerat. Den görs av förnybara och återvunna bränslen som biobränsle och avfall och av sol, vatten och vindkraft.

Kontaktperson
Linda Svensson
Kommunikationsavdelningen
Telefon: 036- 10 83 31