Ny app sätter fokus på hållbarhet

Jönköping Energi har släppt sin första app till telefoner. I appen sätter vi fokus på hållbarhet genom att ge både enkla tips men också genom en enkel frågesport. Användaren får också automatiskt meddelande vid eventuella driftstörningar. Appen som är gratis finns att ladda ner både till iPhone och android telefoner.

2016-03-24

Jönköping Energi har släppt sin första app till telefoner. I appen sätter vi fokus på hållbarhet genom att ge både enkla tips men också genom en enkel frågesport. Appen som är gratis finns att ladda ner både till iPhone och android telefoner.

I appen finns också aktuella driftstörningar och vid större fel skickas pushnotiser till användaren.

– I våra kundundersökningar har våra kunder efterfrågat mer hållbarhetstips men också enklare notifiering vid eventuella avbrott. Det känns mycket bra att kunna erbjuda våra kunder detta, säger Jessica Alaniesse-Karlsson som är kommunikationschef.

Testa dina kunskaper i appens quiz
I appens quiz kan användaren testa sina kunskaper och svara på 10 slumpvalda frågor om hållbarhet och energi. Efter att användaren svarat sant eller falskt på olika påståenden ges en direkt återkoppling på resultatet.

- För att på ett enklare och mer lättsamt sätt få våra kunder att läsa och lära sig mer om hållbarhetstips valde vi att använda gamification för att nå ut och locka fler att använda appen, fortsätter Jessica Alaniesse-Karlsson.

Notiser vid driftstörningar
Vi har sedan tidigare publicerat driftinformation via vår webbplats. Med Jönköping Energi appen kan våra kunder nu få notiser om eventuella driftstörningar direkt i sin telefon. Detta utan att behöva aktivt söka efter information. Vid större händelser och störningar kommer det skickas pushmeddelanden via appen till användaren.

Appen finns att ladda ner till både iPhone och Android telefoner, sök på Jönköping Energi i appstore respektive GooglePlay.

Länk appstore

Länk GooglePlay