Qraftsamling 2016 sätter fokus på kvinnligt ledarskap

Jönköping Energi har blivit antagen till Qraftsamling 2016, ett förändrings- och ledarutvecklingsprogram som branschorganisationen Svensk Energi erbjuder.

2016-02-19

Jönköping Energi har blivit antagen till Qraftsamling 2016, ett förändrings- och ledarutvecklingsprogram som branschorganisationen Svensk Energi erbjuder. 

Programmet kommer pågå under ett år och är ett verktyg för att arbeta systematiskt med att öka karriär- och utvecklingsmöjligheter för kvinnor. Qraftsamling kommer att starta i mars och syftet med programmet är att hjälpa oss att utarbeta planer på hur vi systematiskt kan öka andelen kvinnliga chefer i vårt företag. Det är Cathrin Bäckstrand på Jönköping Energi Elnät AB som kommer att få gå en ledarutbildning och vara Jönköping Energis representant i programmet.

– Det känns otroligt spännande och inspirerande att få vara med i det här, dels för mig som ledare och att utvecklas i den rollen, men dels också att få vara delaktig i Jönköping Energis jämställdhetsarbete, säger Cathrin. Att vi jobbar i en mansdominerad bransch är ju ingen nyhet, men hur kan vi få fler kvinnor i ledande position till energibranschen? Nu har jag fått möjlighet att vara med och påverka och genom utbildning och projektarbete ska jag förhoppningsvis kunna konkretisera vårt mål inom området.

Programmet är indelat i tre områden:

  • Förändringsprojektet
  • Ledarskapsprojektet
  • Varumärkesprojektet

Programmet börjar den 17 mars och avslutas den 25 april, 2017.

Mer information om programmet