Energijakten ger unga kunskap om energi och hållbarhet

Under februari och mars är hela 27 skolklasser inbokade för besök på Upptech för att lära sig mer om energi och hållbarhet. Energijakten är ett samarbete mellan Jönköping Energi och Upptech, där femteklassare från Jönköpings kommun deltar i en rad olika aktiviteter för ökad kunskap om energi och hållbarhet.

2016-02-16

Under februari och mars är hela 27 skolklasser inbokade för besök på Upptech för att lära sig mer om energi och hållbarhet. Energijakten är ett samarbete mellan Jönköping Energi och Upptech, där femteklassare från Jönköpings kommun deltar i en rad olika aktiviteter för ökad kunskap om energi och hållbarhet. 

Energijakten har pågått sedan 2010 och läraren Emma Isaksson från Österängsskolan deltar i Energijakten för tredje gången med sina elever.

– Det är ett bra upplägg på Energijakten, både materialet och på besöket på Upptech, det passar bra in i resten av undervisningen och energi är viktigt inför framtiden, säger Emma. Det finns även många energikällor i närområdet så som Ebbes kraftstation, vindkraftverk, kraftvärmeverket Torsvik, vilket skapar en tydlig koppling till närmiljön.

Energijakten är uppdelat i två steg

I oktober startade årets upplaga av Energijakten 2015/2016, som utförs i två steg. I det första steget arbetar lärarna och eleverna på egen hand i skolan utifrån ett faktamaterial, olika experiment och frågeställningar kring temat energi. I det andra steget får eleverna komma till Upptech på ett temabesök. På plats får eleverna utforska och fördjupa sina kunskaper tillsammans med Upptechs pedagoger.

Energijakten ett lyckat samarbete

Energijakten handlar om energi i olika former med ett tydligt fokus på Jönköping. Sedan starten 2010 har hundratals klasser deltagit i energijakten. Efter att årets 27 inbokade klasser har deltagit i Energijakten får eleverna möjligheten att göra ett studiebesök på Kraftvärmeverket Torsvik. På kraftvärmeverket produceras cirka 90 procent av fjärrvärmebehovet och 20 procent av elbehovet för Jönköping Energis kunder.

Kontaktpersoner:
Terese Sundberg
Kommunikatör, Jönköping Energi
Telefon: 036-10 32 64