Kompensation för höga elpriser

Med anledning av de höga elhandelspriserna har riksdag godkänt regeringens förslag om ersättningsmodell till hushåll för månaderna december 2021 till februari 2022, samt kompletterande bidrag för mars 2022. Kompensationen hanteras av elnätsbolagen och vi på Jönköping Energi Nät AB administrerar detta automatiskt till våra kunder som avdrag på fakturan.

Beslut kring elpriskompensation 

Regeringen införde en elpriskompensation i början av året med anledning av vinterns höga elpriser. Elpriskompensationen vänder sig till alla hushåll i Sverige och gäller månaderna december 2021 samt januari och februari 2022. I april beslutade riksdagen om en förändrad och förlängd elpriskompensation även för mars 2022. Kompensationen för mars kommer på fakturan som skickas ut i september.

Vi som elnätsbolag är ombedda att administrera elpriskompensationen. Du som kund behöver inte göra någonting, kompensationen kommer som avdrag på din faktura från oss med start under april 2022.

För mer information om utformningen av elpriskompensationen hänvisar vi till regeringens sida med frågor och svar.

 

När och hur får jag bidraget?

 • Kompensationen hanteras av elnätsbolaget, ta kontakt med ditt elnätsbolag för att få reda på hur det kompensationen hanteras.
 • Vi på Jönköping Energi Nät AB förmedlar elpriskompensationen till  våra kunder som avdrag på fakturan. Kompensationen för dec, jan och feb började förmedlades på fakturan som skickades ut i april. Kompensationen för mars kommer på fakturan som skickas ut i september.
 • De kunder som är berättigade till en högre kompensation än totalbeloppet på fakturan kommer fortsätta kompenseras på nästkommande månads faktura tills hela beloppet är kompenserat.
 • Om din faktura är på 0 kr så syns den inte i din internetbank om du har e-faktura. Du kan alltid se alla dina fakturor via vår app eller mina sidor.

Fakta om Regeringens bidragspaket till hushållen

 • Stödet gäller hushåll, dvs privatpersoner och baseras på elförbrukning
 • Regeringen beräknar att bidraget kommer att omfatta omkring 1,8 miljoner hushåll
 • Sex miljarder kronor avsätts i statskassan för att kompensera hushållen.
 • Typen av elavtal som hushåll har (rörligt eller bundet) har ingen betydelse för möjligheten att få stöd. Sannolikt träffar dock stödet fler hushåll med rörligt elhandelsavtal.
 • Stödet gäller för tre månader: december, januari och februari.
 • Taket är upp till 2 000 kronor per månad och går till hushåll med en månadsförbrukning över 2 000 kWh. Som mest kan alltså ett hushåll få ut upp till 6 000 kronor i stöd.
 • För mars månad är det en separat förbrukningstrappa och stödet är max 1000 kr per hushåll.

Hur kommer det sig att det är elnätsbolaget som ersätter när det är elhandelspriserna som har ökat?

Det är elnätsbolagen som är utsedda av Regeringen att administrera elpriskompensationen eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag kunden har.

Jag har mitt elavtal hos er, men tillhör ett annat elnät. Hur får jag min kompensation?

Det är elnätsbolagen som betalar ut kompensationen så blir du kompenserad av ditt elnätsbolag, om du är berättigad till stödet. 

Jag har flera fastigheter, gäller elpriskompensationen för respektive eller räknas de ihop?

Bidraget utgår utifrån fastighet/ anl. Id/mätare och man kan inte slå ihop dem.

Hur kan jag sänka mina elkostnader?

Byt gärna ut glödlampor mot lågenergilampor, eller LED-lampor. Kontrollera inomhustemperaturen. 20–21 grader brukar vara ett riktvärde. För varje grad man ökar så ökar energianvändningen med 5 procent, om man har 23–24 grader hemma finns det pengar att spara. Stäng av apparater. Det är en skröna att apparater inte mår bra av att stängas av. Gamla tv-apparater var känsliga förr, men det är de inte nu. Det är också bra att stänga av datorn av säkerhetsskäl så det inte uppstår upphettning. Duscha kortare. Varmvattenkostnaden påverkas om du står fem eller tio minuter i duschen.

Vad gör jag nu med mitt avtal, har rörligt pris?

Vår rekommendation i dagsläget är att om man har rörligt pris ligga kvar på det.

 

Ersättningstrappan för december 2021, januari och februari 2022

Förbrukning (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

Ersättningstrappan för mars 2022

Förbrukning (kwh) Stöd per månad i kr
400 – 699 100
700 – 999 200
1000 – 1199 300
1200 – 1399 400
1400 – 1599 500
1600 – 1699 600
1700 – 1799 700
1800 – 1899 800
1900 – 1999 900
över 2000 1000
Platshållare

Se din förbrukning

I appen kan du som kund se statistik över din förbrukning av el och värme ner på detaljnivå, per dag och timme. På så sätt kan du ta aktiva val och till exempel byta ut gamla hushållsmaskiner och se skillnad i förbrukningen. Du kan jämföra förbrukningen med föregående år och månad och med liknande hushåll.

Ladda ner appen till iPhone

Du kan söka på Jönköping Energi i appstore eller använda länken här nedan.

Ladda ner appen till Android

Du kan söka på Jönköping Energi i Google Play eller använda länken här nedan.