Kompensation för höga elpriser

Med anledning av de rekordhöga elhandelspriserna har riksdag godkänt regeringens förslag om ersättningsmodell till hushåll med en elförbrukning över 700 kWh per månad, under månaderna december 2021 till februari 2022. Kompensationen hanteras av elnätsbolagen och vi på Jönköping Energi Nät AB har som ambition att kompensera kunderna på fakturan som skickas ut i april.

Frågor och svar 

Jag saknar faktura från Jönköping Energi för april? Det är just nu den vanligaste frågan till oss på kundcenter. Svaret är att elpriskompensationen läggs nu in på fakturan. Om du har e faktura och den är på 0 kr, så syns den inte bland räkningarna. Vår rekommendation är att ladda ner vår app eller logga in på mina sidor. Där ser du alla dina fakturor och din kompensation. Om du har ytterligare kompensation som ska betalas ut kommer det att justeras på nästa faktura.

I början av januari föreslog regeringen kompensation till hushåll med anledning av de rekordhöga elhandelspriserna.  Regeringen presenterat en ersättningsmodell för månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022. Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar vid en elförbrukning på 700 kWh per månad upp till en förbrukning på över 2 000 kWh per månad, där taket för ersättningen ligger. Som mest kan ett hushåll kompenseras upp till 2 000 kronor per månad i tre månader – sammanlagt upp till 6 000 kronor.

Förbrukning (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

 

När och hur får jag bidraget?

Kompensationen hanteras av elnätsbolaget, om du som kund är berättigad till bidraget behöver inte göra något. Vi på Jönköping Energi Nät AB har som ambition att kompensera våra kunder med början på fakturan som skickas ut i april.

Kompensationen regleras automatisk ut mot kund utifrån den kompensationstrappa som regeringen presenterat, den bygger på hushållets förbrukning i respektive månad.

De kunder som är berättigade till en högre kompensation än totalbeloppet på fakturan i april kommer fortsätta kompenseras på nästkommande månads faktura tills hela beloppet är kompenserat.

Fakta om Regeringens bidragspaket till hushållen

  • Stödet gäller hushåll, dvs privatpersoner och baseras på elförbrukning
  • Regeringen beräknar att bidraget kommer att omfatta omkring 1,8 miljoner hushåll
  • Sex miljarder kronor avsätts i statskassan för att kompensera hushållen.
  • Typen av elavtal som hushåll har (rörligt eller bundet) har ingen betydelse för möjligheten att få stöd. Sannolikt träffar dock stödet fler hushåll med rörligt elhandelsavtal.
  • Stödet gäller för tre månader: december, januari och februari.
  • Taket är upp till 2 000 kronor per månad och går till hushåll med en månadsförbrukning över 2 000 kWh. Som mest kan alltså ett hushåll få ut upp till 6 000 kronor i stöd.
     

Frågor och svar från Regeringskansliet

Hur kommer det sig att det är elnätsbolaget som ersätter när det är elhandelspriserna som har ökat?

Det är elnätsbolagen som är utsedda av Regeringen att administrera elpriskompensationen eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag kunden har.

Jag har mitt elavtal hos er, men tillhör ett annat elnät. Hur får jag min kompensation?

Det är elnätsbolagen som betalar ut kompensationen så blir du kompenserad av ditt elnätsbolag, om du är berättigad till stödet. 

Jag har flera fastigheter, gäller elpriskompensationen för respektive eller räknas de ihop?

Bidraget utgår utifrån fastighet/ anl. Id/mätare och man kan inte slå ihop dem.

Hur kan jag sänka mina elkostnader?

Byt gärna ut glödlampor mot lågenergilampor, eller LED-lampor. Kontrollera inomhustemperaturen. 20–21 grader brukar vara ett riktvärde. För varje grad man ökar så ökar energianvändningen med 5 procent, om man har 23–24 grader hemma finns det pengar att spara. Stäng av apparater. Det är en skröna att apparater inte mår bra av att stängas av. Gamla tv-apparater var känsliga förr, men det är de inte nu. Det är också bra att stänga av datorn av säkerhetsskäl så det inte uppstår upphettning. Duscha kortare. Varmvattenkostnaden påverkas om du står fem eller tio minuter i duschen.

Vad gör jag nu med mitt avtal, har rörligt pris?

Vår rekommendation i dagsläget är att om man har rörligt pris ligga kvar på det.

 

Platshållare

Se din förbrukning

I appen kan du som kund se statistik över din förbrukning av el och värme ner på detaljnivå, per dag och timme. På så sätt kan du ta aktiva val och till exempel byta ut gamla hushållsmaskiner och se skillnad i förbrukningen. Du kan jämföra förbrukningen med föregående år och månad och med liknande hushåll.

Ladda ner appen till iPhone

Du kan söka på Jönköping Energi i appstore eller använda länken här nedan.

Ladda ner appen till Android

Du kan söka på Jönköping Energi i Google Play eller använda länken här nedan.