BRF Munksjögården: Solceller för fastighetens framtid

Ju mer vi lärde oss i processen när vi satte oss in i offerterna dessto tydligare blev det: vi var skyldiga att ta den här chansen. En investering för fastighetens framtid, säger Hasse Lundgren, styrelseledamot i Munksjögårdens Bostadsrättsförening på Kålgården.

I en app kan Hasse Lundgren, styrelseledamot i Munksjögårdens Bostadsrättsförening, följa solcellernas produktion i realtid.
I en app kan Hasse Lundgren, styrelseledamot i Munksjögårdens Bostadsrättsförening, följa solcellernas produktion i realtid.

 I januari 2019 beställde föreningen 210 solpaneler. Tre månader senare var de installerade och igång med att skapa energi av solens strålar. 

 

Fastigheten är byggd 2009 och består av totalt 53 lägenheter.

 

Solceller kom upp som en tanke i styrel­sen som började sondera terrängen. En ar­betsgrupp sattes ihop tillsammans med sju andra fastigheter i området. Offerter in­hämtades.

 

– Alla leverantörer var här och presente­rade sin lösning. Ett bra sätt att skaffa sig kunskap, säger Hasse.

 

– Vi förstod direkt att taket som är av plåt och i bra lutning skulle fungera perfekt, berättar Hasse.

Totalansvar kändes tryggt

Valet föll till slut på Jönköping Energi.

 

– Vi valde trygghet och långsiktighet. Solpanelerna har en effektgaranti på 25 år och 5 års funktionsgaranti. Vi valde en leverantör som vi vet finns kvar då och vi tilltalades av Jönköping Energis totalan­svar, säger Hasse Lundgren.

 

Redan något år tidigare hade förening­en ansökt om statligt stöd för investeringen. När det beviljades var det bara att köra.

 

– Installationen var snabb och proffsig. Vi var lite extra nöjda att kablar och anslut­ningar kunde förläggas i redan befintliga rör inne i fastigheten. Ingenting behövde dras nytt utanpå fastigheten.

Överträffar prognosen första året

Efter stöd landade investeringen på om­kring 550 000 kr.

 

– Återbetalningstiden är 10 år. Och det verkar vara försiktigt räknat. Jag både tror och hoppas att den är kortare än så. Efter det är ju varje soltimme ren vinst in för föreningen.

Prognosen är en årsproduktion om 48 500 kWh.

 

– Det har vi överträffat under första året då an­läggningen levererat to­talt 51 000 kWh. Fören­ingen sparar årligen över 50 000 kronor genom in­vesteringen. Samtidigt som det känns väldigt bra att vara med och bidra till att producera hållbar energi.

 

I en app kan Hasse följa pro­duktionen i realtid.

 

– Här ser du exakt vad de levererar just nu ner på minsta panel i systemet. Det är fascine­rande och jag kollar varje dag.