Skicka in intresseanmälan Investeringsfri solel

Investeringsfri solel, lokalproducerad hos dig, för dig

 

  • Ett energisamarbetsavtal för lokal egen solel med fast pris 
  • Du betalar bara för den el du förbrukar
  • Energilösningen är utvecklad för att påskynda utbyggnad av förnybar energiproduktion
  • Jönköping Energi äger och driftar solcellsanläggningen, vilket innebär att vi tar över ansvaret och arbetet för hela kedjan, med upphandling, investering, montering, drift och underhåll.
  • Du tar ett synligt steg för klimatet
  • ​Jönköping Energi möter dig med den kompletta energilösningen
  • Tillsammans bidrar vi till den hållbara utvecklingen.

Så här går det till:

1. Vi kontaktar dig efter att du skickat in en intresseanmälan. 2. Tillsammans med dig bedömer vi era förutsättningar och skickar över ett avtalsförslag efter platsbesök. 3. Du beställer investeringsfri solel enligt avtal. 4. Vi bygger och driftsätter solcellsanläggningen och tar helhetsansvaret. 5. Du betalar bara för den el du använder, medan vi på Jönköping Enerigi sköter om solcellsanläggningen år efter år.

Nå dina miljömål

Vi hjälper dig att nå dina miljömål tillsammans med Jönköping Energi som en trygg och lokal partner.

Aktivt val för miljön

Genom att välja Investeringsfri SolelTM som tjänst gör du ett aktivt val för miljön, där vi tillsammans ger ett hållbart bidrag. 

Tillsammans för det hållbara samhället

Du bidrar genom att ta ett synligt steg för klimatet som ökar andelen lokalproducerad förnybar energi, medan Jönköping Energi står för energilösningen.

Fördelar med tjänsten 

Ekonomisk trygghet

Fast elpris. Du säkrar dina framtida elkostnader. Det fasta elpriset är säkrat till dagens elpris. Du slipper ta de ekonomiska riskerna kring elproduktionen.

Bekymmersfri tillvaro

Jönköping Energi är en stabil och lokal partner med många års erfarenhet av energilösningar och montering av solceller. Det kostar dig ingen tid, Jönköping Energi har kunskap, långsiktighet och tar ansvaret för allt. Vi har den tekniska kompetensen som krävs för att säkra optimala val, upphandling och projektledning, samt riskhantering (ex. drift och förvaltning enligt lagar och regler, kvalitetsoptimering, säkerhet, driftövervakning, service och återinvestering).  

Brinner du för klimatet?

Vill producera egen solel, men vill slippa finansiera en egen anläggning? Med Investeringsfri solel tar vi helhetsansvaret för solcellsanläggningen på ditt tak. Det ska vara enkelt att komma igång med egen lokalproducerad solel.

Personlig kontakt

Vi på Företagsrelationer hjälper dig anpassa tjänsterna för din verksamhet!