Låt solen göra jobbet

Med egna solceller på taket kan du täcka ditt elbehov, spara pengar och samtidigt göra en insats för miljön. Låt oss vara din partner som hjälpa dig hela vägen genom att se över dina förbrukningsmönster, hantera dina elhandelscertifikat samt förbereda din solcellsanläggning för framtidens energilösningar och mertjänster så som exempelvis batterilagring och elbilsladdning

Är solceller lönsamt?

Lönsamhet och återbetalningstid påverkas av framtida elpris, skatter och stöd. Du säkrar en del av din elanvändning, ökar ditt oberoende som självständig elproducent. Därmed är du inte lika beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.


Inget företag eller fastighet är det andra likt. Därför skapar vi alltid lösningar efter dina behov och hjälper dig hela vägen fram till färdig solcellsanläggning. Men för att få en indikation på vad en solcellsanläggning går på har vi tagit fram två exempel nedan.

Exempel

Bostadsrättsförening

Ett flerfamiljshus är det en bra investering med solceller på taket som minskar elkostnaderna för de boende. Med ett tak på 400 kvadratmeter finns det gott om plats för 210 polykristallina solpaneler som tillsammans ger ca 48 000 kWh per år. När boende i fastigheten inte förbrukar all solenergi som produceras kan ni sälja överskottet och tjäna pengar på köpet.

 • Total investeringskostnad: 650.000 kr plus moms utan investeringsstöd
 • Återbetalningstid: ca 11 år efter investeringsstöd.
 • Årlig besparing: ca 55 000 kr

Obs! Kom ihåg att söka investeringsstöd på totalkostnaden. 

Lager och industrifastighet med stor takyta

Eftersom man ej klassas som mikroproducent dimensioneras solcellsanläggningen så att producerad el till största del går direkt in i verksamheten och ersätter annars köpt el. 
600 polykristallina solpaneler som tillsammans producerar ca 150 000 kWh/år

 

 • Total investeringskostnad: 1 700.000 kr plus moms utan investeringsstöd
 • Återbetalningstid: ca 9 år efter investeringsstöd.
 • Årlig besparing: ca 160 000 kr

Obs! Kom ihåg att söka investeringsstöd på totalkostnaden. 

*Prisexemplen bygger på installation på ett plåttak. Besparingskalkylen baseras på dagens genomsnittliga elpris och påslag med en årlig inflationsjustering på 2 procent.

Investeringsstöd

Via Länsstyrelsen i Jönköpings Län kan du ansöka om investeringsstöd. Vi hjälper självklart till med de tekniska uppgifterna för att underlätta ansökan. Läs mer om investeringsstödet för solceller på Länsstyrelsens hemsida

Produkter

 • Solceller företag
 • Solel Komplett

  Solel Komplett

  Visa

Intresserad av solceller till din fastighet?

Kontakta oss så återkommer vi. Inget företag eller fastighet är det andra likt. Därför skapar vi alltid lösningar efter dina behov och hjälper dig hela vägen fram till färdig solcellsanläggning.

Skatteavdrag för grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material när du installerar grön teknik.

Sök stöd via klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.