Miljövärden för fjärrvärme

Jönköping Energi använder Energiföretagen Sveriges verktyg för att beräkna fjärrvärmen i Jönköpings miljöprestanda. Mer information om metoden för miljövärdering av fjärrvärmen finns på www.energiforetagen.se.

Jönköping Energi rekommenderar att sifforna används för att följa upp resultat av den historiska utvecklingen, eftersom metoden har en snäv avgränsning. När det gäller beslut om nya investeringar eller förändringar i fastighetens uppvärmning rekommenderar vi en diskussion med våra säljare kring vårt klimatbokslut.

Resultat av miljövärdering av Jönköpings fjärrvärmenät 2019

2019 har varit ett stabilt år utan större störningar eller avbrott i produktionen. Resultatet av miljö visar inte på någon större förändring mellan 2018 och 2019. Vi har flera stora projekt i gång för att helt bli av med fossila bränslen och trygga leveranserna. Dessa kommer att märkas av på resultaten de närmaste åren.

Resursanvändning

  

2019

 

2018

Primärenergifaktor

 

0,13

 

0,16

Emission av växthusgaser:

 

 

       

 

Förbränning

 

56,9 g CO2 ekv./kWh

 

56,29 g CO2 ekv./kWh 

Transport och produktion av bränslen        

 

4,6 g CO2 ekv./kWh  

 

5,74 g CO2 ekv./kWh

Procentandel fossilt

 

2,4 %

 

2,3 %


Fördelning tillförd energi till fjärrvärmeproduktion 2019

2019_ Fjärrvärmeproduktion.jpg

 

Nätspecifik information

Levererad värme

 

676 GWh

Producerad el

 

236 GWh

Total tillförd energi till värmeproduktion   

 

236 GWh

- varav el     

 

31 GWh

Ursprungsspecificerad el   

 

Ursprungsmärkt förnybar el från vind, sol, vatten och biobränslen

Klimatpåverkan för använd el           

          

0 g CO2 ekv./kWh

Andel fossilt för använd el   

 

0 %

Primärenergifaktor för använd el

 

1,6

 

Personlig kontakt

Vi på Företagsrelationer hjälper dig anpassa tjänsterna för din verksamhet!