Avtalsvillkor för elnät

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor samt lokala villkor och bestämmelser.

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Lokala villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Jönköping Energi Nät AB.

Avtalsvillkor Konsument

Allmänna avtalsvillkor elnät för konsument 

Särskilda avtalsvillkor elnät för konsument

Supplement till allmänna avtalsvillkor elnät för konsument

Avtalsvillkor Näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor - Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el
Särskilda avtalsvillkor för elnätsavtal gällande Näringsidkare

Avtalsvillkor Högspänning

Allmänna avtalsvillkor - Anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el

Avtalsvillkor Elproduktion

Avtalsvillkor för elproduktion (nya från och med 2020-04-01) 

Ellagen

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen (Utdrag från Ellagen, PDF)

Till ellagen